Livet med kontinuerlig glukosmätning... CGM och Nightscout

25.01.2017

Vi har sensor -en CGM (kontinuerlig glukosmätning.) Tack vare den kan vi följa Luddes BS i realtid och få varningar när BS är för högt eller lågt. Väldigt skönt nattetid, då man kan "sova" och "bara" vakna vid alarm. Vi har en Dexcom G4 men har prövat oss igenom en hel del genom åren... Det här inlägget är så pass viktigt för mig, så jag kommer även översätta det till engelska!


We have a sensor -a CGM (Continuous glucose monitors.) Thanks to that we can follow Luddes BG in real time and get warnings when the BG is to high or low. Very nice during nights when you can "sleep" and "just" wake up when the alarm sounds! We have a Dexcom G4 but we have tried several through out the years...

En underbar liten makapär som tar BS i realtid och skickar vidare ett medelvärde till en handenhet som har en räckvidd på 7 meter.

Problematiken vi upplevde var att handenheten inte ens räckte till vårt sovrum, så vi var fortfarande tvugna att kliva upp på natten för minsta pip. Ibland kan det ju ta en stund innan högt eller lågt bs stabiliserar sig efter en korrigering. 


Mer info:


https://www.infucare.se/diabetes/dexcom-g4-platinum-kontinuerlig-glukosmatning/

A wonderful litlle machine that takes BG in real time and sends a average BG  to an monitor that has a range of 7 meters. 

The problem was that we experienced that the range was to small! It didn´t get to our bedroom, so we still had to go up during nights for every small beep. Becuse sometimes it takes quite some time before the BG stabilize after a correction of high or low BG. 

For more info check the link above -

Freestyle Libre
Freestyle Libre

En sensor som man scannar av med en handenhet. Lätt att sätta och ha att göra med. Inte lika sönderstucken i fingrarna. 

Problematiken tyckte vi var att vi iallafall var tvungen att kliva upp på natten för att scanna, då kunde vi lika gärna ta ett bs!


Mer info:


https://www.freestylelibre.se

A sensor that you scan wit a small monitor. Easy to put on and to deal with. Not so stunged in the fingers!

The problem was that we had to go up during the nights to scan, then we could just as well take BG in the finger! 

For more info check the link above -

Minimed 530 G
Minimed 530 G

En sensor som kopplar ihop sig till insulinpump, vid låga värden kan den stoppa pumpen. Den tar BS i realtid och skickar medelvärde till insulinpumpen.

Vi tyckte att den var lite "otäck" att sätta. Krånglig. Visade ofta felvärden och vi var tvugna att kalibrera flera ggr per dag! Det är heller inte sensorn som varnar utan pumpen, vilket medförde att Ludde vaknade, men inte vi!


Mer info:


https://www.medtronic.se/?gclid=Cj0KEQiAtqHEBRCNrdC6rYq9_oYBEiQAejvRl10rdBGiZRDwS0RydWrGffm3dsfgpG8Ff1T6h2WDxQYaAmuY8P8HAQ

A sensor that connects with a insulinpump. At low BG´s the pump can turn of itself. It takes BG i real time and sends a average BG to the insulinpump. 

We thougt it was a bit "scary" to put on. Difficult. Often showed wrong values and we had to calibrate several times a day! And it´s also not the sensor itself that sounds during the alarm -it´s the insulinpump. Witch resulted in that Ludde woke up, but not us! 


For more info check the link above -

Och här kommer vi till det som jag längtat efter att få berätta om! Nightscout! En "non-profit organisation." Men det kan jag inte hålla med om. Eftersom det är så underbart, blir man skyldig livslång tacksamhet för vad det kan göra för ens liv! ;)

De flesta som har Nightscout idag, jobbar med mottot "pay it forward." Vi vill alltså att alla som inte har/fått uppleva Nightscout ska kunna våga/ha möjlighet att göra det! Det är helt fantastiskt, rätt och slätt! Tekniken finns, men vi blir inte erbjudna den!

Med korta ord: När vi var i Karibien förra året, följde vi Luddes BS i realtid dygnet runt som gick i skolan hemma i Sverige!!! 

7 meter släng dig i väggen!!!!!!!!! 


And here is the part that I have been longed to tell you about! Nightscout! An non-profit organisation. But with that I dont agree! Becuse it´s so wonderful, you will be in debt and long graditude for what it can do to your life!  Most of the people that have Nightscout today works with the motto "pay it forward." We want everyone that    hasen´t got Nightscout or tried it would dare/ be able to do it! It´s AMAZING! The technique exist, but we don´t get the offer!

In short termes: When we went to the Caribbiens last year, we could follow Luddes BG in real time around the clock that was in school in Sweden!!! 

7 meters, throw yourself in to the wall!!!!!!

Här ovan ser ni BS i realtid (med kurva) på en dator/platta/tv/telefon

Above you se BG in real time (with curve) on an computer/tablet/tv/phone

Sedan kan man ta det en bit längre och även koppla upp en klocka, som vibrerar om det blir dåliga värden. Perfekt på natten! Diskret och inga ljud!

Then you could also take it a bit further and connect a smartwatch, that vibrates if you get bad values. Perfect during the nights! Discret and no sounds!


Jag rekommenderar er att gå in på den svenska Nightscout sidan, börja bekanta er och ställa lite frågor och sedan BARA KÖRA! Nightscout fungerar på alla ovan nämnda sensorer! 

I recommend you to go in on Nightscouts page, get familiar, ask some questions in the forums and then JUST GO! Nightscout works with every sensor I have mentioned!


Den svenska sidan på facebook:

The swedish facebook page:

https://www.facebook.com/groups/nightscoutsweden/permalink/779055288909841/?comment_id=779055468909823&reply_comment_id=779055888909781

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den engelskaspråkiga sidan på facebook:

The English-speaking group on facebook:

https://www.facebook.com/groups/cgminthecloud/?fref=ts

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information se:

For more information:

https://www.nightscout.info

Vi är jätte snälla! Finns inga dumma frågor! Du behöver inte kunna något för att fixa detta! (jag kunde inget) Så gör som 10.000-tals andra människor (vårdare, diabetiker) runt om i världen. SKAFFA NIGHTSCOUT!!!!!!!!!

We are really nice!!!!!!! There are no dumb questions! You don´t have to now anything from the beginning (I could nothing.) So do as 10.000´s of other people around the world (caregivers, diabethics.) GET NIGHTSCOUT!