One of those nights

02.02.2017

See you at the end....

(BS ska ligga mellan 4-6 mmol. Utifrån detta kan man läsa att han har 11,6 mmol, nästa läsning antagligen 11,8) I FIX!